Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym zaczynają się 18.2.16 o 19.00! Zapraszamy!

czwartek, 4 lutego 2016

Msza Święta w czwartek u ojców paulinów

Msza Święta w drugi czwartek miesiąca tym razem u ojców paulinów na Rubinkowie o godzinie 19.00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Słowo dla Wspólnoty

Księga Tobiasza 8, 4b - 5
"Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas". 5 Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić:
"Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych,
i niech będzie uwielbione imię Twoje
na wieki przez wszystkie pokolenia!
Niech Cię uwielbiają niebiosa
i wszystkie Twoje stworzenia
po wszystkie wieki."


Sara i Tobiasz

sobota, 30 stycznia 2016

Słowo dla Wspólnoty

Sof. 3,14-18
14 Wyśpiewuj, Córo Syjońska!
Podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
15 Oddalił Pan wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
nie będziesz już bała się złego.
16 Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
"Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!"
17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz - On zbawi,
uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
18 <jak w dniu uroczystego święta>.
Zabiorę od ciebie niedolę,
abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

czwartek, 21 stycznia 2016

Zaproszenie na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu ŚwiętymZAPROSZENIE  NA REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM (REO)

„Ja jestem tutaj.   Chodzę po ulicach. Porozmawiasz ze mną? 
 Już od dawna chcę Cię poznać.
Szukam prawdy o Tobie. 
Chcę usłyszeć Twój szept.
Doświadczyć Twojej miłości. 
Czerpać z nieograniczonych zasobów. 
Wreszcie być wolnym.” 
„Hallelujah” - Hillsong

START:
 • 18 lutego 2016r. (czwartek);
 • godz. 19.00, w kościele Miłosierdzia Bożego, Msza Święta z katechezą pt: „Sens życia”, po niej spotkanie organizacyjne
DLA KOGO:
 • Dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat;
 • Dla tych, którzy  widzą potrzebę nawrócenia;
 • Dla osób rzadko chodzących do kościoła;
 • Dla osób mocno i słabo wierzących;
 • Dla osób poszukujących Boga;
 • Dla osób pragnących żyć pełnią życia czyli Bogiem, który jest źródłem nieograniczonej energii i radości życia.
CEL REO:
 • Rozpoczęcie nowego życia chrześcijańskiego opartego na wiedzy o Bogu oraz osobistym doświadczaniu Jego mocy.
      CZAS TRWANIA: 9 tygodni, w tym:
 • 7 Katechez  (raz w tygodniu, ok. 45 minut);
 • Grupa dzielenia  ( 6 spotkań, raz w tygodniu, od1 do 1,5 godz.);
 • Codzienna osobista modlitwa (ok. 15 minut).
 • Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie;
 • Nabożeństwo z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego
Serdecznie zapraszamy
 Wspólnota „Dobry Pasterz”          

Słowo dla Wspólnoty

  Ks. Aggeusza, 2, 1-9


1 Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: 2 "Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: 3 Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? 4 Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. 5 Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! 6 Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. 7 Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. 8 Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów 9 Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju" - wyrocznia Pana Zastępów.


czwartek, 7 stycznia 2016

Słowo dla Wspólnoty

Łk 8, 22-25
22 Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich: "Przeprawmy się na drugą stronę jeziora!" I odbili od brzegu. 23 A gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. 24 Przystąpili więc do Niego i obudzili Go, wołając: "Mistrzu, Mistrzu, giniemy!" Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali: uspokoiły się i nastała cisza. 25 A do nich rzekł: "Gdzie jest wasza wiara?" Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do siebie: "Kim właściwie On jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne".