sobota, 21 lutego 2015

Słowo dla Wspólnoty

Łk 9, 23-27
23 Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 26 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. 27 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże". 

czwartek, 5 lutego 2015

Słowo dla Wspólnoty

Mt, 6 25-34
25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? 31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. 

Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

Wspólnota "Dobry Pasterz" 
zaprasza do udziału
w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy.
 
Początek: 5 marca 2015r. o godz. 19.00 Msza Św. podczas, której zostanie wygłoszona pierwsza katecheza pt. "Sens życia".
 
Miejsce: Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu
Serdecznie zapraszamy!
 

sobota, 31 stycznia 2015

10 lat Mszy Świetych w Intencji Uzdrowienia

W styczniu 2005 roku w kaplicy 
przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
ksiądz Andrzej Kowalski odprawił pierwszą 
Mszę Świętą w Intencji Uzdrowienia.

Chwała Panu za wszystkie Jego łaski!Słowo dla Wspólnoty

Iz 44, 21-22
21 Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie,
i żeś sługą moim, Izraelu!
Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą.
Izraelu, nie pójdziesz u Mnie w niepamięć.
22 Usunąłem twe grzechy jak chmurę
i twoje wykroczenia jak obłok.
Powróć do Mnie, bom cię odkupił". 

czwartek, 22 stycznia 2015

Słowo dla Wspólnoty

 Łk 10, 17-20
17 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: "Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają". 18 Wtedy rzekł do nich: "Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 20 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie".
 

piątek, 16 stycznia 2015

24.1.2015 FALA

FALA - Formacja dla liderów i animatorów
24 stycznia 2015, godzina 10.00  
Toruń, Wyższe Seminarium Duchowne
Serdecznie zapraszamy!