Pole

Pole

czwartek, 5 października 2017

Słowo dla Wspólnoty

Rz 14, 7-12

 7 Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 8 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. 9 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. 
10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. 11 Napisane jest bowiem: 

Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano. 
a każdy język wielbić będzie Boga. 

12 Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.

czwartek, 21 września 2017

Słowo dla Wspólnoty

Mt 9,9
9 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" On wstał i poszedł za Nim.

piątek, 8 września 2017

7.10.2017 RÓŻANIEC DO GRANIC

7.10.2017 RÓŻANIEC DO GRANIC
Modlitwa różańcowa dookoła Polski
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.
Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.
Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.
Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnienień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017,
w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata),
w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),
w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata),
w przededniu 100. rocznicy odzykania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli).
Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.
Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu zarejestruj się na naszej stronie tutaj. Na mapce zostanie wyznaczona droga do Twojego szlaku na granicy. Tam będziesz mógł wybrać swój kościół. Przyjedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na nasz odcinek granicy modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.
Do zobaczenia, gdzieś na granicy .http://www.rozaniecdogranic.pl/mapa
PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”
W kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych przez diecezje)
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej.
Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
14.00 Modlitwa różańcowa
15.30 Modlitwa na zakończenie 

czwartek, 7 września 2017

Słowo dla Wspólnoty

(Łk 5,1-11)
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.poniedziałek, 4 września 2017

Kalendarz roku formacyjnego 2017/2018

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”

Kalendarz roku formacyjnego 2017/2018


  1. 7 IX 2017 r. godz. 19.00 -  Msza Św. rozpoczynająca rok formacyjny

      2. Spotkania modlitewne – pierwsze, trzecie. czwarte czwartki miesiąca, godz. 19.00, 
          w salce parafialnej
     
      3. W drugie czwartki miesiąca, godz. 19.00, w kaplicy – Msza Św. dla Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym i jej sympatyków.

  1. 7 X 2017 r. godz. 10.00 -  Dzień Jedności Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym

  1. 30 XI 2017 r. (piąty czwartek miesiąca), godz. 19.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu

  1. 21 XII 2017 r.  godz. 19.00 - wspólnotowe spotkanie opłatkowe.

  1. 1 III – 10 V ( dziewięć czwartków) - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) 

  1. 19 V 2018 r. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze (18 V – Dzień Lidera i Animatora).

  1. Szkoła Miłosierdzia (katecheza, modlitwa wstawiennicza, całonocna adoracja),
      godz. 19.00 w kaplicy, w ostatnie piątki miesiąca - 29 IX, 27 X, 24 XI, 29 XII, 26 I,
      23 II, 27 IV, 25 V, 29 VI.

  1.  Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie, godz. 9.30, w ostatnie soboty miesiąca- 30 IX,
       28 X, 25 XI, 30 XII, 27 I, 24 II, 28 IV, 26 V, 30 VI.

  1. 28 VI 2018 r. godz. 19.00 – Msza Św. kończąca rok formacyjny, agapa.