Pole

Pole

niedziela, 25 września 2016

Słowo dla Wspólnoty

Mdr 1, 1-2
1 Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy!
Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!

  2 Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę,
objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. 


czwartek, 1 września 2016

Słowo dla Wspólnoty

Ez.18, 30b -32
Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. 31 Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? 32 Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.

niedziela, 28 sierpnia 2016

Uwaga! Zmiana! Spotkanie rozpoczynające rok formacyjny

Kochani!
W najbliższy czwartek o godzinie 19.00 odbędzie się pierwsze spotkanie w roku formacyjnym w salce.

Msza święta za tydzień! Zapraszamy na nią wszystkich członków i przyjaciół Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Dobry Pasterz.
Odbędzie się ona w kościele Miłosierdzia Bożego o godzinie 19.00.

niedziela, 17 lipca 2016

Fotorelacja z rekolekcji "Kerygmat w Dziejach Apostolskich"

  Prowadzący: ks. Piotr Chmielecki, sercanin

Dzielenie się Słowem Bożym w grupach.
 


Na cele misyjne zbieraliśmy niepotrzebne srebro i złoto.
A w przerwach było tak ... :)
Krysia opowiadała o Teresach ...
...Zosia o Józefie z Kupertynu.

 


czwartek, 7 lipca 2016

Plan Diecezjalnych Rekolekcji Odnowy - w WSD Toruń

Środa 13.7.2016
Przyjęcie uczestników
18.00 – Kolacja
19.30 – Spotkanie wstępne
    Eucharystia
 
Czwartek, Piątek, Sobota 14,15,16.7.2016
  7.30 – Modlitwa poranna indywidualna; wystawienie N.S.
  8.00 – Śniadanie
  9.30 – Modlitwa wspólnotowa
10.00 – Wprowadzenie i czas modlitwy Słowem
12.00 – Konferencja
13.00 – Obiad
Możliwość rozmowy i spowiedzi; modlitwy indywidualnej w kaplicy

16.30 – Konferencja
                 Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu
18.00 – Kolacja
19.30 – Eucharystia
 
Niedziela 17.7.2016
  7.30 – Modlitwa poranna
  8.00 – Śniadanie
  9.30 – Eucharystia
 11.00 – Spotkanie na zakończenie, świadectwa
12.30 – Obiad


piątek, 24 czerwca 2016

czwartek, 16 czerwca 2016

Słowo dla Wspólnoty

Mt 6, 5-15
5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.