piątek, 2 października 2015

Słowo dla Wspólnoty

Mk 13, 5-11

5 Wówczas Jezus zaczął im mówić: "Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. 6 Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą. 7 Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec. 8 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści. 
 9 A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. 10 Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. 11 A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty. 


czwartek, 24 września 2015

Dzień Jedności Wspólnot Odnowy

Zapraszamy na:
Dzień Jedności Wspólnot Odnowy
17. października 2015 
Toruń, Kaplica Szkolna przy parafii św. Józefa 
 rozpoczęcie: godz.10

Słowo dla Wspólnoty

 Łk 22, 19-20
19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!" 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. 

piątek, 18 września 2015

Słowo dla Wspólnoty

1 Tm 4,12-16
Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

niedziela, 30 sierpnia 2015

Zapraszamy na Mszę Świętą naugurującą nowy rok formacyjny

Zapraszamy na Mszę Świętą inaugurującą nowy rok formacyjny 
Wspólnoty Dobry Pasterz!
3 września 2015 (czwartek) o godzinie 20:00 w kaplicy przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 
Uwaga!!! W tym roku wyjątkowo rozpoczęcie o godzinie 20.00.
Prosimy, przekażcie wszystkim! 

czwartek, 18 czerwca 2015

Słowo dla Wspólnoty

2 Krn 15,2
"Posłuchajcie mię, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli Go opuścicie, i On was opuści."


środa, 3 czerwca 2015

Spotkanie z cyklu Szkoła Ducha przeniesione na wrzesień

Uprzejmie informujemy, że  spotkanie z cyklu  SZKOŁA DUCHA, które miało się odbyć 6 czerwca 2015 o godzinie 10.00 w Centrum Dialogu zostaje przeniesione na wrzesień - o terminie poinformujemy.