niedziela, 31 sierpnia 2014

Zapraszamy na Mszę Świętą 4.09.2014

Zapraszamy na Mszę Świętą inaugurującą nowy rok formacyjny 
Wspólnoty Dobry Pasterz!

4 września 2014 o godzinie 19:00 w kaplicy przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.


sobota, 26 lipca 2014

Dobra Nowina

Dobra Nowina
 
Dobrą Nowiną jest to, ze Bóg nadal kocha świat przez ciebie. Jesteś Bożą Dobrą Nowiną. Jesteś miłością Bożą wcieloną w życie. Każdy, kto się z tobą spotyka, powinien odejść od ciebie przemieniony, powinien się przez to spotkanie stać lepszym człowiekiem. Musimy promieniować miłością Bożą.

Matka Teresa z Kalkuty

piątek, 27 czerwca 2014

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
 • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
 • Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 • Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 • Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
 • Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
 • Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
 • Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Obietnica dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu

Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością.

Msza Święta i Agapa na zakończenie roku