czwartek, 22 stycznia 2015

Słowo dla Wspólnoty

 Łk 10, 17-20
17 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: "Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają". 18 Wtedy rzekł do nich: "Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 19 Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 20 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie".
 

piątek, 16 stycznia 2015

24.1.2015 FALA

FALA - Formacja dla liderów i animatorów
24 stycznia 2015, godzina 10.00  
Toruń, Wyższe Seminarium Duchowne
Serdecznie zapraszamy! 

Słowo dla Wspólnoty

1J 4, 11-12
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

 12 Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

sobota, 13 grudnia 2014

Sylwester i Nowy Rok z Panem Jezusem z zatrzymaniem się nad Sakramentem Małżeństwa

czwartek, 4 grudnia 2014

Dwa zaproszenia

Jak co miesiąc zapraszamy na Mszę świętą w drugi czwartek miesiąca do kaplicy przy parafii Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny na Koniuchach w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy także na kolejne spotkanie formacyjne z cyklu "W szkole Ducha - spotkania, które odmieniły życie i uzdrowiły serce", które odbędzie się 13 grudnia 2014 roku, w sobotę o godz. 10.00, w Kaplicy Szkolnej przy parafii św. Józefa na Bielanach w Toruniu. Spotkanie ma charakter otwarty.


Słowo dla Wspólnoty

 Mt 3, 1-3
1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 2 "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki! 

czwartek, 27 listopada 2014

Słowo dla Wspólnoty

Iz 59, 21
21 Co do Mnie, takie jest przymierze moje z nimi,
mówi Pan:
"Duch mój, który jest nad tobą,
i słowa moje, które włożyłem ci w usta,
nie zejdą z twych własnych ust
ani z ust twoich dzieci,
ani z ust potomków twoich synów,
odtąd i na zawsze - mówi Pan