Pole

Pole

czwartek, 2 marca 2017

Słowo dla Wspólnoty

 Ha 3, 17-19
17 Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków,
nie dają plonu winnice,
zawiódł owoc oliwek,
a pola nie dają żywności,
choć trzody owiec znikają z owczarni
i nie ma wołów w zagrodach.
18 Ja mimo to w Panu będę się radować,
weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.
19 Pan Bóg - moja siła,
uczyni nogi moje podobne jelenim,
wprowadzi mnie na wyżyny. 

czwartek, 23 lutego 2017

Słowo dla Wspólnoty

Ps 125, 1-2
1 Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki.
2 Góry otaczają Jeruzalem:
tak Pan otacza swój lud
i teraz, i na wieki. 

czwartek, 9 lutego 2017

Słowo dla Wspólnoty

Jer 29, 11-13
11 Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. 12 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. 13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.

czwartek, 26 stycznia 2017

Słowo dla Wspólnoty

Mk 12, 29-30
29 Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

wtorek, 24 stycznia 2017

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY 2017
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7, 37)


REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY

Jeśli:
w swoim życiu przeżywasz tęsknotę za Bogiem,
pragniesz osobistej relacji z Jezusem i kierownictwa Ducha Świętego,
straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu,
                                           
zapraszamy do udziału
w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy.

POCZĄTEK 16 II 2017r. godz. 19.00 – Msza Święta w kościele, katecheza pt: „Sens życia”,
                                po mszy spotkanie organizacyjne.
                                    
MIEJSCE: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny w Toruniu
                                    
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”.

czwartek, 19 stycznia 2017

Słowo dla Wspólnoty

  Mk 11, 20-16

20 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: "Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło". 22 Jezus im odpowiedział: "Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze". 
 

sobota, 7 stycznia 2017

Słowo dla Wspólnoty

Syr 50, 22-24

22 A teraz błogosławcie Boga całego stworzenia,
który wszędzie czyni wielkie rzeczy,
który od łona matczynego wywyższa dni nasze,
który z nami postępuje według swego miłosierdzia.
23 Niech nam da radość serca,
niech nastanie za dni naszych pokój
w Izraelu - po wieczne czasy,
24 aby miłosierdzie Jego trwało wiernie z nami
i by nas wybawił za dni naszych.