sobota, 22 listopada 2014

Słowo dla Wspólnoty

Mk 11, 20-25

Wiara i modlitwa

20 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: "Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło". 22 Jezus im odpowiedział: "Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze". 

sobota, 1 listopada 2014

Słowo dla Wspólnoty

2 Tm 2, 1-7
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, 2 co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. 3 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! 4 Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. 5 Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył przepisowo. 6 Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów. 7 Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. 

piątek, 24 października 2014

Słowo dla Wspólnoty

 Łk 6, 35-36
35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 

czwartek, 16 października 2014

Słowo dla Wspólnoty

 J 7,  37 - 39a
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". 39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

środa, 8 października 2014

18.10.2014 Konferencja Spotkania, które odmieniły życie i uzdrowiły serce

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM DIECEZJI TORUŃSKIEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z KS. ARTUREM SZYMCZYKIEM

18 października godz. 10.00 do Domu Dialogu Jana Pawła II Plac Ks. Frelichowskiego 1
                                NA PIERWSZĄ KONFERENCJĘ Z CYKLU:

            Spotkania, które odmieniły życie i uzdrowiły serce.
            (Prowadzenie życia duchowego w świetle Słowa Bożego.)

    W programie:
  • Konferencja: Studnia Twojego życia (J 4, 1-42)
  • Medytacja
  • Dzielenie Słowem
  • Adoracja. Modlitwa uwielbienia i uzdrowienia

poniedziałek, 6 października 2014

Msza Święta w drugi czwartek miesiąca

Uwaga zmiana miejsca Mszy Świętej! 
Zapraszamy na Mszę świętą dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w drugi czwartek miesiąca, tj. 9 października o 19.00, do kaplicy przy parafii Miłosierdzia Bożego i św. s. Fuastyny na Koniuchach w Toruniu ( do tej pory Msze Święte odbywały się one na Wydziale Teologicznym UMK).

sobota, 4 października 2014

Słowo dla Wspólnoty

 Księga Barucha, 5 1-5
1 Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,
a przywdziej wspaniałe szaty chwały,
dane ci na zawsze przez Pana.
2 Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!
3 Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją
wszystkiemu, co jest pod niebem.
4 Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane:
"Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!"
5 Podnieś się, Jeruzalem!
Stań na miejscu wysokim,
spojrzyj na Wschód,
zobacz twe dzieci,
zgromadzone na słowo Świętego
od wschodu słońca aż do zachodu,
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.