niedziela, 30 sierpnia 2015

Zapraszamy na Mszę Świętą naugurującą nowy rok formacyjny

Zapraszamy na Mszę Świętą inaugurującą nowy rok formacyjny 
Wspólnoty Dobry Pasterz!
3 września 2015 (czwartek) o godzinie 20:00 w kaplicy przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 
Uwaga!!! W tym roku wyjątkowo rozpoczęcie o godzinie 20.00.
Prosimy, przekażcie wszystkim! 

czwartek, 18 czerwca 2015

Słowo dla Wspólnoty

2 Krn 15,2
"Posłuchajcie mię, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli Go opuścicie, i On was opuści."


środa, 3 czerwca 2015

Spotkanie z cyklu Szkoła Ducha przeniesione na wrzesień

Uprzejmie informujemy, że  spotkanie z cyklu  SZKOŁA DUCHA, które miało się odbyć 6 czerwca 2015 o godzinie 10.00 w Centrum Dialogu zostaje przeniesione na wrzesień - o terminie poinformujemy.piątek, 29 maja 2015

Słowo dla Wspólnoty

 Mdr 5, 1-5
1 Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością
przed tymi, co go uciskali
i mieli w pogardzie jego trudy.
2 Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie
i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia.
3 Powiedzą pełni żalu do samych siebie,
będą jęczeli w utrapieniu ducha:
4 "To ten, co dla nas - głupich - niegdyś był pośmiewiskiem
i przedmiotem szyderstwa:
jego życie mieliśmy za szaleństwo,
śmierć jego - za hańbę.
5 Jakże więc policzono go między synów Bożych
i ze świętymi ma udział?