sobota, 13 grudnia 2014

Sylwester i Nowy Rok z Panem Jezusem z zatrzymaniem się nad Sakramentem Małżeństwa

czwartek, 4 grudnia 2014

Dwa zaproszenia

Jak co miesiąc zapraszamy na Mszę świętą w drugi czwartek miesiąca do kaplicy przy parafii Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny na Koniuchach w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy także na kolejne spotkanie formacyjne z cyklu "W szkole Ducha - spotkania, które odmieniły życie i uzdrowiły serce", które odbędzie się 13 grudnia 2014 roku, w sobotę o godz. 10.00, w Kaplicy Szkolnej przy parafii św. Józefa na Bielanach w Toruniu. Spotkanie ma charakter otwarty.


Słowo dla Wspólnoty

 Mt 3, 1-3
1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 2 "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie". 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki! 

czwartek, 27 listopada 2014

Słowo dla Wspólnoty

Iz 59, 21
21 Co do Mnie, takie jest przymierze moje z nimi,
mówi Pan:
"Duch mój, który jest nad tobą,
i słowa moje, które włożyłem ci w usta,
nie zejdą z twych własnych ust
ani z ust twoich dzieci,
ani z ust potomków twoich synów,
odtąd i na zawsze - mówi Pan


sobota, 22 listopada 2014

Słowo dla Wspólnoty

Mk 11, 20-25

Wiara i modlitwa

20 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: "Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło". 22 Jezus im odpowiedział: "Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze". 

sobota, 1 listopada 2014

Słowo dla Wspólnoty

2 Tm 2, 1-7
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, 2 co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. 3 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! 4 Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. 5 Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył przepisowo. 6 Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów. 7 Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. 

piątek, 24 października 2014

Słowo dla Wspólnoty

 Łk 6, 35-36
35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.