Pole

Pole

piątek, 23 marca 2018

Słowo dla Wspólnoty

Mk 16, 15-18

15 I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".sobota, 17 marca 2018

Słowo dla Wspólnoty

Ez 34, 11- 16
11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 13 Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. 14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. 15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.niedziela, 11 marca 2018

Dzień skupienia w Chełmnie 10.03.2018

Fotoreportaż z "Dnia skupienia" w Chełmnie :)Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie 18 - 19 maja 2018
 Program
„Abyśmy byli jedno…” – dla ewangelizacji!

Piątek (18 maja)
9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa uwielbienia (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: Podstawy jedności w Kościele - Ulf Eckman
11.15 Adoracja – aby, byli jedno jak ja w Nich, a Ty we mnie (por. J 17, 22-23)
12.00 Anioł Pański
12.15 Konferencja II: O jedności między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi - abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki
13.15 Ogłoszenia
13.30 Obiad
15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i wprowadzenie do Eucharystii jako godziny jedności
15.15 Msza św. – abp Józef Górzyński, metropolita warmiński
17.00 Konferencja III: Relacje pokoleniowe w Odnowie – Inga Pozorska (Mocni w Duchu)
18.15 Kolacja
19.15 Panele/spotkania tematyczne:
1. Młodość – lubię to! (Mocni w Duchu, Łódź)
2. Przymierze – droga do jedności (Ulf Ekman)
3. Jak zamienić nieprzyjaciela w przyjaciela? (ks. Andrzej Grefkowicz)
4. Podstawy posługi prorockiej
5. Jak pomagać małżeństwu w budowaniu jedności? (Joanna i Norbert Dawidczykowie)
21.00 Apel jasnogórski

Sobota (19 maja)
9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty – modlitwa (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: – Od słuchania do jedności - ks. Sławomir Płusa
11.00 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu Innego - ks. Andrzej Grefkowicz
11.30 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna - Ulf i Birgitt Ekman
12.30 Ogłoszenia
12.45 Przerwa obiadowa
13.30 Sakrament pokuty i pojednania
14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia - Młodzi Młodym
15.15 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnociewieckich z hierarchią
15.45 Modlitwa: prośba o jedność - Ulf i Birgitt Ekman
16.15 Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego - abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
ok. 17.45 Rozesłanie


19-22 Wigilia Zesłania Ducha Świętego przed jasnogórskim szczytem - Festiwal Ruah
niedziela, 25 lutego 2018

Słowo dla Wspólnoty

Mt 24, 4-5
4 Na to Jezus im odpowiedział: "Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. 5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.

poniedziałek, 19 lutego 2018