Pole

Pole

czwartek, 1 lutego 2018

Słowo dla Wspólnoty

Habakuka 3, 17-19
17 Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, 
nie dają plonu winnice, 
zawiódł owoc oliwek, 
a pola nie dają żywności, 
choć trzody owiec znikają z owczarni 
i nie ma wołów w zagrodach. 
18 Ja mimo to w Panu będę się radować, 
weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. 
19 Pan Bóg - moja siła, 
uczyni nogi moje podobne jelenim, 
wprowadzi mnie na wyżyny.

1 III 2018 Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym  

(REO)


Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz” zaprasza osoby, które pragną:


- rozwinąć swoje życie duchowe,  
- odnowić i pogłębić swoją relację z Panem Bogiem,
- doświadczyć Bożej miłości i Bożego działania w codziennym życiu,
- odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym,
- rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego
do wzięcia udziału w REO.


Program REO obejmuje:
                                                                                                                                            
- cotygodniową katechezę (ok. 45 minut) oraz spotkanie w grupie dzielenia (ok. 60 minut),              
- codzienną, indywidualną modlitwę z Pismem Świętym ( ok. 20 minut),      
- nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, 
- nabożeństwo z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego.                                                                                                                                        

REO przeznaczone jest dla osób dorosłych.                                                                        

Rozpoczęcie: 1 III 2018r. godz. 19.00 - Msza Św. z pierwszą katechezą pt. „Sens życia”, potem spotkanie organizacyjne,                                                                                                                                                                  


Miejsce: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu.


wtorek, 30 stycznia 2018

Słowo dla Wspólnoty

Abidiasza 12-15
12 Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia! 
I nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku! 
I nie pysznij się chełpliwymi słowami w dzień ucisku! 
13 Nie wdzieraj się w bramę ludu mojego w dzień jego klęski! 
Nie ciesz się także ty widokiem jego nieszczęścia 
w dzień jego klęski! 
I nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski! 
14 I nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych! 
Ani nie wydawaj pozostałych z niego przy życiu w dzień ucisku!
15 Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. 
Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie: 
[odpowiedzialność za] czyny twoje spadnie na twoją głowę.


czwartek, 18 stycznia 2018

Słowo dla Wspólnoty

Mk 11, 22-26
22 Jezus im odpowiedział: "Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze".

czwartek, 11 stycznia 2018

czwartek, 4 stycznia 2018

Słowo dla Wspólnoty

Jer 50, 33-34a
To mówi Pan Zastępów: 
Synowie Izraela cierpią ucisk, 
a wraz z nimi synowie Judy. 
Wszyscy, co ich uprowadzili w niewolę, ich zatrzymują, 
nie pozwalając im odejść. 
34 Lecz ich Oswobodziciel jest pełen mocy, 
Jego imię: Pan Zastępów, 
skutecznie będzie bronił ich sprawy. 
By zapewnić spokój ziemi. czwartek, 7 grudnia 2017

Słowo dla Wspólnoty

Łk, 1, 46- 55
46 Wtedy Maryja rzekła: 
"Wielbi dusza moja Pana, 
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
51 On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
55 jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki".